Spieltheorie in der experimentellen Wirtschaftsforschung

  • Typ: Seminar (S)
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  • Semester: SS 2021
  • Dozent: Prof. Dr. Clemens Puppe
  • LVNr.: <a target="lvn" href="https://campus.studium.kit.edu/events/0x431906F4FFB8470BA06EF0B25CDAF94B">7900269</a>